Join: Apr 15, 2016

Name: Học tiếng Anh trực tuyến

Subscribers: 864

Channel Views: 95679

“Cách học tiếng anh thần kỳ” của tác giả Phan Ngọc Quốc (nickname Doremon-Nobita) đã trở lên quá nổi tiếng trên các diễn đàn Học tiếng Anh cả nước, tôi cũng như các bạn đã bị cuốn hút với sự chia sẻ nhiệt tình và cách viết đầy thuyết phục và các công trình nghiên cứu của anh. Nhưng có thực sự những việc làm mà anh cho chúng ta thực hành đã đúng với lý thuyết mà anh đưa ra? Sau 1 thời gian dài thực nghiệm theo tôi cũng phát hiện ra sự chưa triệt để trong cách học LPTD, và tự mình bổ sung để việc học tiếng Anh cho hiệu quả! Vậy trước khi đọc "Cách học Tiếng anh thần kỳ" hãy đọc bài của tui trước nha,rồi đọc lại "Cách học Tiếng anh thần kỳ", cứ như vậy xem tui nói có đúng không. Link đây các bạn tải về: http://www.cachhoctienganhthanki.com/

Videos (93)

Favorites (0)

Like us on Facebook for Frequent Updates

All Rights Reserved Birdwatching HQ.